Esentepe, Uğur Cd. No:27 Kartal +(90) 444 56 93 info@alfaomegaworld.com
Karayolu Taşıma Belgesi
Blog

Karayolu Taşıma Belgesi

Karayolu Taşıma Belgesi; Road Waybill/CMR Consignment Note taşımacılık sektöründe kullanılan Karayolu Nakliyat Belgesi hakkında merak edilenler.

Road Waybill ve CMR Consignment Note Nedir?

Kamyon konşimentosu (Truck Bill of Lading) da denilen bu belge, kamyon veya tır ile yapılan uluslar arası taşımacılıkta, CMR [Convention Merchandises Routier (Ticari Mallar Güzergah Anlaşması)] gereğince düzenlenen bir taşıma belgesidir.

Bu anlaşma kapsamında, malın anlaşmaya üye ülkeler arasında taşınması sırasında mala gelebilecek hasar, kayıp, zarar, ziyan ve gecikmelerde gönderen-taşıyan-alıcı arasında sorumluluk ve yükümlülükleri belirten bir sözleşme yapılmaktadır. Bu belge üç nüsha olarak düzenlenir, gönderenin namına, adına ve sevk makbuzu olarak düzenlenir.

Karayolu Taşıma Belgesi
Karayolu Taşıma Belgesi

Uluslararası niteliğe CMR (Convention Marchandises Routiers) anlaşmasının hükümlerini kabul etmiş olan ülkelerde kullanılan bir karayolu taşıma belgesidir. Taşımanın CMR hükümlerine göre yapıldığını gösterir. Navlun komisyoncusu ya da taşımacılık şirketi tarafından alıcının adına düzenlenir. Malların belirtilen şartlarla taşınmak üzere, iyi durumda teslim alındığını ve taşıma sözleşmesinin yapıldığını gösteren hukuki bir delildir. Malların mülkiyetini temsil etmediğinden ciro edilemez.

Üç orjinal kopya olarak düzenlenir. Birincisi yükletene verilir, ikincisi mallara eslik eder, üçüncüsü de taşımacı firmada kalır. Yükleten, mallar yolda iken taşıma firmasına talimat vererek taşımayı durdurma, teslim yerini değiştirme ya da malların belgede ismi yazılı alıcıdan başka bir sahsa teslimini isteme hakkına sahiptir. Bu hak belgenin ikinci orjinal inin belgede adi yazılı alıcıya verilmesi üzerine hükümden düşer. Anılan, hakkini kullanmak istediğinde yükleten belgenin birinci orjinal ini firmaya ibraz etmelidir. Bu durumda yeni talimat belgeye kaydedilir. Yükleten ayni zamanda taşıma firmasına garanti vermelidir.

Bunlarda da aşağıda yazılı bilgiler bulunmaktadır:

a) Alıcının adı, soyadı ya da ticaret unvanı ve adresi, eşyanın gönderildiği yer ve taşıma senedinin emre yazılı olması isteniyorsa emrine şerhi,
b) Taşınacak eşyanın cinsi, ağırlığı ya da adedi, paket halinde iseler paketlere yazılı numaraları ve işaretleri ve ambalajın biçimi ve niteliği,
c) Gönderenin adı, soyadı ya da ticaret unvanı ve adresi,
d) Taşıyıcının adı, soyadı ya da ticaret unvanı ve adresi,
e) Taşıma ücreti ve ücret ödenmiş ise bu husus,
f) Taşımanın yapılacağı müddet,
g) Taraflar arasında kararlaştırılan diğer hususlar.

Karayolu Taşımacılık Belgesi

Aşağıda yer alan iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınız, merak ettikleriniz ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilir, uzman ekibimiz tarafından bilgi sahibi olabilirsiniz.

    Online Taşıma Teklifi!

    Uluslararası Nakliyat Teklif Formu
    Bir cevap yazın